Vidaus taisyklės

Šventosios baidarės / Vidaus taisyklės

Poilsiautojų elgesio sodyboje ar žygyje tvarkos aprašas

Sodyboje propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, laikomasi gamtosaugos, gamtos išteklių taupymo ir tausojimo principų.

Šis aprašas nustato poilsiautojų elgesio tvarką Valentino sodyboje (Šventosios baidarės) ir jos aplinkoje bei žygyje, nurodo kaip elgtis, kad nebūtų kritinių atvejų ar nelaimingų atsitikimų. Kiekvienas poilsiautojas prieš atvykdamas ar atvykęs į Sodybą privalo susipažinti su šia tvarka ir jos griežtai laikytis. Pavienius poilsiautojus ar grupės (šeimos) vadovus (atsakingus asmenis) su elgesio Sodyboje tvarka Sodybos šeimininkai supažindina individualiai, jiems pasirašant specialiame instruktažų žurnale, o grupės (šeimos) narius supažindina grupės vadovas arba kitas atsakingas asmuo. Jis ir yra atsakingas už grupės (šeimos) supažindinimą su šia tvarka.
Grupės vadovas užtikrina privačios valdos sampratos laikymąsi Sodybos teritorijoje, atvykusių su juo asmenų tinkamą, visuotinai pripažintą, geros moralės normas atitinkantį elgesį ir teisės normų laikymąsi.

Priešgaisrinė ir elektros sauga.

Kadangi Sodyba yra miškų apsuptyje, poilsiaujant joje ir būnant jos aplinkoje būtina maksimaliai laikytis priešgaisrinės saugos, t.y.:
1. Nenaudoti atviros ugnies Sodyboje ir jos aplinkoje be atskiro šeimininkų leidimo (nedegti laužo, nekurti šašlykinės, nerūkyti ne tam skirtose vietose ir kitaip nenaudoti atviros ugnies); Nepalikti be priežiūros degančio laužo, šašlykinės, jais nebesinaudojant ar paliekant-užgęsinti;
2. Nenaudoti atviros ugnies vaikštant miške, paupyje ir kitur, nekurti laužų;
3. Atsargiai elgtis su elektros prietaisais, naudojamais buityje, nepažeisti jų, jungiamųjų laidų, kištukų, rozečių, pastebėjus pastarųjų pažeidimą, nustoti jais naudotis (išjungti iš elektros tinklo) ir nedelsiant apie tai pranešti Sodybos šeimininkams; Nebandyti taisyti sugedusių prietaisų;
4. Elektriniais prietaisais neleisti naudotis mažamečiams vaikams;
5. Veikiančių (įjungtų į elektos tinklą) elektrinių prietaisų nepalikti be priežiūros;
6. Išeinant iš gyvenamosios patalpos ilgesniam laikui patikrinti ar nėra įjungtų elektrinių prietaisų.

Žmonių sauga:

1. Be priežiūros nepalikti mažamečių vaikų;
2. Būti atsargiems maudantis Šventosios upėje, neleisti be suaugusiųjų priežiūros upėje maudytis mažamečiams vaikams;
3. Vaikštant mišku nuolatos stebėti kelią, taką, kad išvengtume gyvatės užminimo; Įkirtus gyvatei nedelsiant informuoti Sodybos šeimininkus.
4. Einant į mišką apsirengti kūną dengiančiais šviesių spalvų drabužiais, grįžus iš kelionės atidžiai apžiūrėti save ir vaikus ar nėra prikibusių erkių;
5. Neliesti, nekrapšyti rastų laukinių bičių, vapsvų ar širšių lizdų. Pastebėjus tokį lizdą skubiai pasišalinti toliau nuo jo. Įgėlus vabzdžiui atidžiai stebėti savo ar kito asmens (vaiko) būseną. Esant reikalui (pablogėjus asmens sveikatos būklei) apie tai informuoti Sodybos šeimininkus.
6. Asmens apsaugos nuo uodų ar kitų vabzdžių, erkių priemonėmis apsirūpina patys poilsiautojai arba iš anksto užsako pas Sodybos šeimininkus.
7. Poilsiavimui, buvimui iškyloje ar žygyje baidarėmis tinkamais drabužiais, avalyne ir kt. priemonėmis iš anksto apsirūpina patys poilsiautojai.
8. Atsitikus nenumatytam įvykiui nedelsiant pranešti Sodybos šeimininkams.

Gamtos, jos išteklių sauga:

1. Neliesti, nenaikinti Sodyboje ar jos aplinkoje, miške ar kitur pamatytų, sutiktų gyvių;
2. Neteršti aplinkos (nemėtyti šiukšlių, sintetinių medžiagų Sodyboje, miške ar kitur). Atliekas dėti į tik tam skirtus konteinerius, rūšiuojant jas;
3. Saikingai, taupiai visur ir visada naudoti didžiausią žmonijos turtą gėlą vandenį, neteršti jo;
4. Išeinant iš gyvenamosios patalpos ilgesniam laikui patikrinti ar nėra atsuktų vandens čiaupų ir nėra bėgančio vandens.
5. Gyvenamoje patalpoje pastebėjus sugedusį vandens čiaupą ar savaime tekantį vandenį, nedelsiant apie tai pranešti Sodybos šeimininkams;
6. Be būtino reikalo Sodyboje ar jos aplinkoje, miške, pievose neskinti gėlių, vaistažolių ar kitų žinomų ir nežinomų augalų; (Sodybos aplinkoje ir apylinkėse yra nykstančių ir saugomų augalų: baltosios lelijos, pataisai ir kt. Juos skinti griežtai draudžiama);
7. Sodyboje ir jos aplinkoje, miške nekelti triukšmo, elgtis santūriai, tyliai, kad nebaidytume perinčių ir kitų paukščių, žvėrelių bei kitų gyvūnų, neiti per arti jų, neardyti lizdų, uoksų ar irštvų. Visus juos galima tyliai stebėti, fotografuoti, filmuoti iš tolo;
8. Esant žygyje ar kelionėje po apylinkes laikytis tvarkos, be priežiūros nepalikti mažamečių vaikų, nesisupti ant kabančio tilto per Šventąją, neardyti smėlėtų Šventosios skardžių;
9. Nerinkti neprisirpusių uogų (ypač spanguolių), jų neskinti pasitelkiant specialius įrankius (šukas), renkant grybus žemėje palikti grybo kotą. Prisirpusias uogas ar grybus galima rinkti be apribojimų, įsitikinus, kad jie nėra nuodingi.
10. Žvejojant nenaudoti draudžiamų priemonių ar įrankių;
11. Draudžiama statyti automobilius ant žalios vejos ar miško paklotės, remontuoti ar plauti juos ne tam skirtoje vietoje.

Elgesys išvykoje, turistiniame žygyje baidarėmis:

1. Turistiniame žygyje baidarėmis būtina laikytis visų reikalavimų, susijusių su žygiu gamtoje, kurie yra išvardinti aukščiau šiame apraše;
2. Žygio metu privalu saugoti, tausoti išsinuomotą inventorių: baidarę, irklus, gelbėjimosi liemenes ar kitas priemones, nes tai yra ne tik išsinuomota kito asmens nuosavybė, bet nuo šio inventoriaus stovio, funkcionalumo priklauso ir žygio sėkmė, jo sėkmingas užbaigimas bei bendra keliautojų nuotaika.
3. Draudžiama baidarę naudoti kaip tramplyną šokinėjimui į vandenį, lipti ant baidarės viršaus, jai esant ant žemės ar kito kieto pagrindo.
4. Vandens neatsparias su savimi turimas priemones (telefonas, fotoaparatas, kino kamera, degtukai, papildomi drabužiai ir kt.) žygio metu patariama dėti į neperšlampamus maišus (juos galima išsinuomoti Sodyboje).
5. Draudžiama į baidarę lipti daugiau nei dviems žmonėms (išskyrus mažamečius vaikus); Saugoti, nepamesti irklų, liemenių, kito išsinuomoto inventoriaus;
6. Plaukiant upėje saugotis nuo susidūrimo su akmenimis, kerplėšomis, tiltų poliais, kitomis baidarėmis ir kt. kliuviniais.
7. Kultūringai, neiššaukiančiai elgtis lankantis muziejuose, Inkūnų ar kitoje bažnyčioje, ypač pamaldų metu, šventoriuje, taip pat Inkūnų ar kitose kapinėse;

Naudojimasis patalpomis, inventoriumi ir kt. priemonėmis:

1. Poilsiaujant Sodyboje galima naudotis tik sutartyje numatytomis gyvenamosiomis patalpomis ir jose esančia įranga bei kitomis sutartomis priemonėmis. Dėl viso kito būtina atskirai tartis su Sodybos šeimininkais.
2. Poilsiautojai privalo saugoti, tausoti naudojamą įrangą ir inventorių, taupiai naudoti vandenį, dujas ir elektros energiją;
3. Laužą ar šašlykinę kurti galima tik suderinus su Sodybos šeimininkais.
4. Sodyboje draudžiama triukšmauti, garsiai leisti muziką, girtuokliauti (nesaikingai naudoti alkoholinius gėrimus), rūkyti patalpose. Rūkyti galima tik tam skirtoje vietoje. Mes rekomenduojame visai nenaudoti alkoholinių gėrimų ir nerūkyti.
5. Prieš išvykstant iš Sodybos, priduoti naudotas patalpas tvarkingas ir švarias. Atsakingam asmeniui dalyvauti priduodant patalpas bei materialines vertybes Sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Apie sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes nedelsiant informuoti Sodybos šeimininkus, o už padarytus nuostolius atsiskaityti iš karto, priduodant patalpas;
6. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems Sodybos svečiams, leisti jiems ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis, inventoriumi bei Sodybos teritorija;
7. Savo asmeninius daiktus, dokumentus, pinigus ir kitą vertingą turtą laikyti savo nuožiūra saugiai (už svečių asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako).

Atsiskaitymas už poilsiavimą (paslaugas):

1. Už sutartas ir gautas paslaugas galima atsiskaityti internetiniais banko pavedimais arba grynaisiais pinigais. Po apmokėjimo grynaisiais pinigais išrašomas pinigų priėmimo buhalterinis dokumentas.
2. Svečiams Sodyboje neišbuvus sutarto laiko (nuo 14 val. iki kitos dienos 12 val.) Sodybos šeimininkai neprivalo grąžinti dalies mokesčio;
3. Poilsiautojai atvykę į Sodybą privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą (šeima arba organizuota grupė pateikia vieną dokumentą - vadovo). Poilsiautojai yra registruojami svečių žurnale;
4. Rezervuojant vietas Sodyboje arba visą Sodybą, užsakant baidares privalu iš anksto sumokėti rezervavimo užstatą - 20% bendros paslaugų sumos, kuris vėliau išskaičiuojamas iš bendros sumos atsiskaitant už gautas paslaugas;
5. Rezervavus Sodybą ar kitas paslaugas, bet neatvykus sutartu laiku, užstatas negrąžinamas, jei nesusitariama kitaip;
6. Poilsiautojai privalo pilnai atlyginti Sodybos šeimininkams padarytą žalą.

Sodyboje, žygyje (be aukščiau minėtų atvejų) draudžiama:

1. Rūkyti pastatų viduje, lauke, gamtoje mėtyti nuorukas, tarą ar maisto atliekas, kitaip šiukšlinti Sodybos teritorijoje arba gamtoje (atliekas dėti tik į tam skirtas talpas arba pasiimti su savimi);
2. Vartoti narkotines medžiagas;
3. Naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus, petardas be suderinimo su Sodybos šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu;
4. Atsivežti ir Sodyboje laikyti šunis, kates ar kitus gyvūnus, iš anksto nesuderinus su šeimininkais;
5. Pernešioti Sodyboje esantį inventorių, kitas priemones;
6. Eiti į pirtį arba turistinį žygį baidarėmis, maudytis upėje neblaiviame stovyje.

Poilsiautojai už šio elgesio tvarkos aprašo nesilaikymą arba Sodybai, gamtai padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Sodybos šeimininkai neatsako už pasekmes, kurios gali kilti ar atsirado dėl šios elgesio tvarkos nesilaikymo. Sodybos šeimininkai už paslaugų kokybę atsako Lietuvos Respublikos Kaimo turizmo įstatymo nustayta tvarka.
Mielas poilsiautojau, mes linkime Jums gero poilsio, kūno ir dvasios atgaivos, naujų įspūdžių ir smagios nuotaikos buvimo mūsų sodyboje ar žygyje metu.

Pagarbiai,
Valentino sodybos (Šventosios baidarės) šeimininkai Danutė ir Valentinas

Atsiųskite mums žinutę